Zaznacz stronę

Polityka prywatności

Polityka prywatności 

Cześć, dzień dobry! 

Jeżeli tutaj trafiłeś, to niezawodny znak, że cenisz swoją prywatność. Doskonale to rozumiemy, dlatego oddajemy w Twoje ręce dokument, w którym w jednym miejscu znajdziesz zasady przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies i innych technologii śledzących w związku z funkcjonowaniem serwisu internetowego swiatczterechlap.eu 

Informacja formalna na początek – administratorem serwisu jest Katarzyna Antoniak behawiorysta zwierząt towarzyszących – Świat czterech łap, ul.Wileńska 8/44, 20-603 Lublin, NIP 712 230 39 81. 

Niniejsza polityka prywatności została skonstruowana w formie pytań i odpowiedzi. Wybór takiej formy został podyktowany dbałością o przejrzystość i czytelność prezentowanych Ci informacji. 

W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z polityką prywatności, w każdej chwili możesz skontaktować się z nami, wysyłając wiadomość na adres kontakt@swiatczterechlap.eu. 

# 1: Kto jest administratorem Twoich danych osobowych? 

Administratorem Twoich danych osobowych jest Katarzyna Antoniak behawiorysta zwierząt towarzyszących – Świat czterech łap, ul.Wileńska 8/44, 20-603 Lublin, NIP 712 230 39 81. 

# 2: Z kim możesz kontaktować się w sprawie przetwarzania Twoich  danych osobowych? 

W ramach wdrożenia ochrony danych osobowych w naszej organizacji, podjęliśmy decyzję o niewyznaczaniu inspektora ochrony danych osobowych z uwagi na fakt, że w naszej sytuacji nie jest to obowiązkowe. W sprawach związanych z ochroną danych osobowych oraz szeroko pojętą prywatnością możesz kontaktować się pod adresem e-mail kontakt@swiatczterechlap.eu. 

# 3: Jakie informacje na Twój temat posiadamy? 

W zależności od celu, możemy przetwarzać następujące informacje na Twój temat: 

imię i nazwisko 

adres e-mail 

dane zawarte w korespondencji e-mail 

informacje widoczne w profilach w mediach społecznościowych 

adres IP 

Powyżej wymieniliśmy konkretne informacje. Natomiast w załączniku nr 1 do niniejszej polityki prywatności odnajdziesz kategorie danych osobowych przyporządkowane do poszczególnych celów przetwarzania. 

Co więcej, korzystamy z narzędzi, które gromadzą na Twój temat szereg informacji związanych z korzystaniem z

naszej strony internetowej. Chodzi, w szczególności, o następujące informacje: 

informacje o Twoim urządzeniu, systemie operacyjnym i przeglądarce internetowej 

identyfikator użytkownika (user-ID) 

adres IP podlegający skróceniu i anonimizacji 

data odwiedzin strony 

przeglądane podstrony 

czas spędzony na stronie 

przejścia pomiędzy poszczególnymi podstronami 

kliknięcia myszką lub dotknięcia ekranu 

kliknięcia w poszczególne linki 

źródło, z którego przechodzisz do strony 

przedział wieku, w którym się znajdujesz 

Twoja płeć 

Twoja przybliżona lokalizacja ograniczona do miejscowości 

Twoje zainteresowania określone na podstawie aktywności w sieci 

Informacja te określane są w dalszej części niniejszej polityki prywatności jako „Informacje Anonimowe” 

Informacje Anonimowe same w sobie nie mają, w naszej ocenie, charakteru danych osobowych, ponieważ nie pozwalają nam na Twoją identyfikację oraz nie zestawiamy ich z typowymi danymi osobowymi, jakie gromadzimy na Twój temat. Niemniej jednak, biorąc pod uwagę rygorystyczne orzecznictwo Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej i podzielone zdania wśród prawników, z ostrożności, na wypadek, gdyby Informacjom Anonimowym został przypisany charakter danych osobowych, zawarliśmy w niniejszej polityce prywatności również szczegółowe wyjaśnienia w zakresie przetwarzania tych informacji. 

Nie jesteśmy w stanie zapewnić Ci dostępu do Informacji Anonimowych na Twój temat, ponieważ żadnych z Informacji Anonimowych nie jesteśmy w stanie przypisać do żadnego konkretnego użytkownika. Z poziomu narzędzi gromadzących Informacje Anonimowe mamy wgląd wyłącznie do zbioru statystyk i informacji nieprzypisanych do konkretnych osób. Co więcej, do informacji gromadzonych przez część narzędzi w ogóle nie mamy dostępu, jako że interesuje nas wyłącznie prawidłowe działanie funkcji zapewnianej przez dane narzędzie, a nie informacje przez nie gromadzone. Przykładowo, określona wtyczka może gromadzić jakieś informacje, ale nie są one nam w żaden sposób udostępniane, a my nie jesteśmy tymi informacjami w ogóle zainteresowani, ponieważ interesuje nas wyłącznie by dana funkcjonalność wtyczki (np. przesłanie formy newsletterowej) po prostu działała. Przetwarzanie Informacji Anonimowych pozwala na zapewnienie Ci możliwości korzystania z funkcjonalności dostępnych na stronie. Ponadto Informacje Anonimowe wykorzystywane są w celach analitycznych i statystycznych oraz marketingowych, takich jak ustawianie i targetowanie reklam. 

Ponieważ informacje Anonimowe gromadzone są przez zewnętrzne narzędzia, z których korzystamy, Informacje Anonimowe przetwarzane są również przez dostawców narzędzi na zasadach wynikających z ich regulaminów oraz polityk prywatności. 

Informacje Anonimowe wykorzystywane są również przez dostawców poszczególnych narzędzi do świadczenia i ulepszania usług, zarządzania nimi, opracowywania nowych usług, mierzenia skuteczności reklam, ochrony przed oszustwami i nadużyciami, a także personalizowania treści i reklam wyświetlanych w poszczególnych serwisach, witrynach i aplikacjach.

Narzędzia, z których korzystamy, a które wiążą się z gromadzeniem Informacji Anonimowych zostały wymienione w załączniku nr 2 do niniejszej polityki prywatności. 

# 4: Skąd mamy Twoje dane osobowe? 

W większości przypadków sam nam je przekazujesz. Dzieje się tak, gdy: 

kontaktujesz się z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej 

obserwujesz nasze profile w mediach społecznościowych lub wchodzisz w interakcję z treściami publikowanymi przez nas w mediach społecznościowych 

W załączniku nr 1 do niniejszej polityki prywatności przyporządkowaliśmy źródło pozyskania danych do każdego z celów przetwarzania. 

Ponadto, część informacji na Twój temat może być automatycznie gromadzona przez narzędzia, z których korzystamy: 

mechanizm strony gromadzi Twój adres IP 

narzędzia zewnętrzne wymienione w załączniku nr 2 do niniejszej polityki prywatności gromadzą Informacje  Anonimowe związane z Twoimi działaniami podejmowanymi w ramach strony 

# 5: Czy Twoje dane są bezpieczne? 

Dbamy o bezpieczeństwo Twoich danych osobowych. Przeanalizowaliśmy ryzyka, jakie wiążą się z poszczególnymi procesami przetwarzania Twoich danych, a następnie wdrożyliśmy odpowiednie środki bezpieczeństwa i ochrony danych osobowych. Na bieżąco monitorujemy stan infrastruktury technicznej, szkolimy personel, przyglądamy się stosowanym procedurom, wprowadzamy konieczne usprawnienia. W razie jakichkolwiek pytań dotyczących Twoich danych osobowych, jesteśmy do Twojej dyspozycji pod adresem kontakt@swiatczterechlap.eu 

# 6: W jakich celach przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Cele przetwarzania Twoich danych osobowych wymienione są w załączniku nr 1 do niniejszej polityki prywatności. 

# 7: Jak długo będziemy przechowywać Twoje dane osobowe? 

Okresy przechowywania danych zostały wskazane odrębnie w stosunku do każdego celu przetwarzania. Odnajdziesz te informacje w załączniku nr 1 do niniejszej polityki prywatności. Większość danych usuwanych jest po upływie terminu przedawnienia roszczeń, przy czym okres przedawnienia roszczeń może się różnić w świetle obowiązujących przepisów prawa (np. w przypadku przedsiębiorców mogą to być 3 lata, a w przypadku konsumentów 6 lat). 

# 8: Kim są odbiorcy Twoich danych osobowych? 

Zaryzykujemy stwierdzenie, że współczesny biznes nie jest w stanie obejść się bez usług świadczonych przez

podmioty trzecie. My również z takich usług korzystamy. Część z tych usług wiąże się z przetwarzaniem Twoich danych osobowych. Zewnętrzni usługodawcy, którzy biorą udział w przetwarzaniu Twoich danych osobowych, to: 

hostingodawca, który przechowuje dane na serwerze 

dostawcy oprogramowania chmurowego, w którym dochodzi do przetwarzania danych 

biuro rachunkowe, które przetwarza Twoje dane widoczne na fakturach 

Wszystkie podmioty wymienione powyżej przetwarzają Twoje dane na podstawie zawartych z nami umów powierzenia przetwarzania danych osobowych i gwarantują odpowiedni poziom ochrony danych osobowych. 

Jeżeli zajdzie taka potrzeba, Twoje dane mogą być udostępnione radcy prawnemu lub adwokatowi związanemu tajemnicą zawodową. Potrzeba może wynikać z konieczności skorzystania z pomocy prawnej wymagającej dostępu do Twoich danych osobowych. 

Co więcej, gdy chodzi o Informacje Anonimowe, dostęp do nich mają dostawcy narzędzi lub wtyczek, które gromadzą Informacje Anonimowe. Dostawcy tych narzędzi są samodzielnymi administratorami danych w nich gromadzonych i mogą udostępniać te dane na zasadach określonych przez siebie we własnych regulaminach i politykach prywatności, na co nie mam wpływu. 

# 9: Czy przekazujemy Twoje dane do państw trzecich lub  organizacji międzynarodowych? 

Nie, nie przekazujemy Twoich danych do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych. 

# 10: Czy korzystamy z profilowania? Czy podejmujemy w sposób  zautomatyzowany decyzja na podstawie Twoich danych osobowych?  

Nie podejmujemy wobec Ciebie decyzji opierających się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, które wywoływałyby wobec Ciebie skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na Ciebie wpływały. 

Owszem, korzystamy z narzędzi, które mogę podejmować określone działania w zależności od informacji zebranych w ramach mechanizmów śledzących, ale uważamy, że działania te nie mają istotnego wpływu na Ciebie, ponieważ nie różnicują Twojej sytuacji jako klienta, nie wpływają na warunki umowy, jaką możesz z nami zawrzeć itp. 

Korzystając z określonych narzędzi, możemy np. kierować do Ciebie spersonalizowane reklamy w oparciu o wcześniejsze działania podjęte przez Ciebie w ramach strony czy też podpowiadać Ci produkty, które mogą Cię zainteresować. Mowa tutaj o tzw. reklamie behawioralnej. Zachęcamy Cię do pogłębienia wiedzy na temat reklamy behawioralnej, w szczególności w zakresie kwestii związanych z prywatnością. Szczegółowe informacje, wraz z możliwością zarządzania ustawieniami w zakresie reklamy behawioralnej, znajdziesz tutaj. 

Podkreślamy, że w ramach narzędzi, z których korzystam mam dostęp wyłącznie do Informacji Anonimowych. Informacje te przechowywane są na serwerach dostawców poszczególnych narzędzi, a serwery te najczęściej mogą znajdować się na całym świecie.

# 11: Jakie uprawnienia przysługują Ci w związku z przetwarzaniem  Twoich danych osobowych? 

RODO przyznaje Ci następujące potencjalne uprawnienia związane z przetwarzaniem Twoich danych osobowych: 

prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii, 

prawo do sprostowania (poprawiania) swoich danych, 

prawo do usunięcia danych (jeżeli Twoim zdaniem nie ma podstaw, abyśmy przetwarzali Twoje dane, możesz żądać, abyśmy je usunęli), 

prawo do ograniczenia przetwarzania danych (możesz żądać, abyśmy ograniczyli przetwarzanie danych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Tobą działań, jeżeli w Twojej opinii mamy nieprawidłowe dane lub przetwarzamy je bezpodstawnie), 

prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych (masz prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu; powinieneś wskazać szczególną sytuację, która Twoim zdaniem uzasadnia zaprzestanie przez nas przetwarzania objętego sprzeciwem; przestaniemy przetwarzać Twoje dane w tych celach, chyba że wykażemy, że podstawy przetwarzania przez nas danych są nadrzędne wobec Twoich praw lub też, że Twoje dane są nam niezbędne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń), 

prawo do przenoszenia danych (masz prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego dane osobowe, które dostarczyłeś nam na podstawie umowy lub Twojej zgody; możesz nam zlecić przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi), 

prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, jeżeli uprzednio taką zgodę wyraziłeś, prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (jeżeli stwierdzisz, że przetwarzamy dane niezgodnie z prawem, możesz złożyć w tej sprawie skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych lub innego właściwego organu nadzorczego). 

Zasady związane z realizacją wskazanych powyżej uprawnień zostały opisane szczegółowo w art. 16 – 21 RODO. Zachęcamy do zapoznania się z tymi przepisami. Ze swojej strony uważamy za potrzebne wyjaśnić Ci, że wskazane powyżej uprawnienia nie są bezwzględne i nie będą przysługiwać Ci w stosunku do wszystkich czynności przetwarzania Twoich danych osobowych. 

Podkreślamy, że jedno z uprawnień wskazanych powyżej przysługuje Ci zawsze – jeżeli uznasz, że przy przetwarzaniu Twoich danych osobowych dopuściliśmy się naruszenia przepisów o ochronie danych osobowych, masz możliwość wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych). 

Zawsze możesz również zwrócić się do nas z żądaniem udostępnienia Ci informacji o tym, jakie dane na Twój temat posiadamy oraz w jakich celach je przetwarzamy. Wystarczy, że wyślesz wiadomość na adres kontakt@swiatczterechlap.eu. Dołożyliśmy jednak wszelkich starań, by interesujące Cię informacje zostały wyczerpująco przedstawione w niniejszej polityce prywatności. Podany powyżej adres e-mail możesz wykorzystać również w razie jakichkolwiek pytań związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych.

# 12: Czy korzystamy z cookies i czym one właściwie są? 

Nasz serwis, podobnie jak niemal wszystkie inne strony internetowe, wykorzystuje pliki cookies. 

Cookies to niewielkie informacje tekstowe, przechowywane na Twoim urządzeniu końcowym (np. komputerze, tablecie, smartfonie), które mogą być odczytywane przez nasz system teleinformatyczny (cookies własne) lub systemy teleinformatyczne podmiotów trzecich (cookies podmiotów trzecich). W plikach cookies mogą być zapisywane i przechowywane określone informacje, do których następnie systemy teleinformatyczne mogą uzyskiwać dostęp w określonych celach. 

Niektóre używane przez nas cookies są usuwane po zakończeniu sesji przeglądarki internetowej, tzn. po jej zamknięciu (tzw. cookies sesyjne). Inne cookies są zachowywane na Twoim urządzeniu końcowym i umożliwiają nam rozpoznanie Twojej przeglądarki przy kolejnym wejściu na stronę (trwałe cookies). Jeżeli chcesz dowiedzieć się więcej o plikach cookies jako takich, możesz zapoznać się np. z tym materiałem:  https://pl.wikipedia.org/wiki/HTTP_cookie

# 13: Na jakiej podstawie korzystamy z plików cookies? 

Z plików cookies korzystamy na podstawie Twojej zgody, z wyjątkiem sytuacji, gdy pliki cookies są niezbędne do prawidłowego świadczenia na Twoją rzecz usługi drogą elektroniczną. 

Pliki cookies, które nie są niezbędne do prawidłowego świadczenia usługi drogą elektroniczną, pozostają zablokowane do czasu wyrażenia przez Ciebie zgody na korzystanie z plików cookies. Podczas Twojej pierwszej wizyty na stronie wyświetlamy Ci komunikat z pytaniem o Twoją zgodę. 

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych na naszej stronie internetowej oraz powodować trudności w korzystaniu ze strony, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies. Przykładowo, jeżeli zablokujesz pliki cookies wtyczek serwisów społecznościowych, przyciski, widgety oraz funkcje społecznościowe zaimplementowane na stronie mogą być dla Ciebie niedostępne. 

# 14: Czy możesz wyłączyć pliki cookies? 

Tak, możesz zarządzać ustawieniami plików cookies w ramach swojej przeglądarki internetowej. Możesz blokować wszystkie lub wybrane pliki cookies. Możesz również blokować pliki cookies konkretnych witryn. W każdej chwili możesz również usunąć zapisane wcześniej pliki cookies oraz inne dane witryn i wtyczek. 

Przeglądarki internetowe oferują również możliwość korzystania z trybu incognito. Możesz z niego skorzystać, jeśli nie chcesz, by informacje o odwiedzonych stronach i pobranych plikach zostały zapisane w historii przeglądania i pobierania. Pliki cookie utworzone w trybie incognito są usuwane w momencie zamknięcia wszystkich okien tego trybu.

Dostępne są również wtyczki do przeglądarek umożliwiające kontrolę nad plikami cookies, takie jak np. Ghostery ( https://www.ghostery.com). Opcję kontroli nad plikami cookies może zapewniać również dodatkowe oprogramowanie, w szczególności pakiety antywirusowe itp. 

Ponadto, w Internecie dostępne są narzędzia pozwalające na kontrolę nad niektórymi rodzajami plików cookies, w szczególności na zbiorowe zarządzanie ustawieniami reklamy behawioralnej (np. www.youronlinechoices.com/www.networkadvertising.org/choices). 

Pamiętaj, że wyłączenie lub ograniczenie obsługi plików cookies może uniemożliwiać używanie części funkcji dostępnych w naszym serwisie oraz powodować trudności w korzystaniu z naszego serwisu, jak również z wielu innych stron internetowych, które stosują cookies. Przykładowo, jeżeli zablokujesz pliki cookies wtyczek serwisów społecznościowych, przyciski, widgety oraz funkcje społecznościowe zaimplementowane w naszym serwisie mogą być dla Ciebie niedostępne. 

# 15: W jakich celach korzystamy z plików cookies własnych? 

Pliki cookies własne wykorzystywane są do zapewnienia prawidłowego funkcjonowania poszczególnych mechanizmów strony, takich jak prawidłowe przesyłanie formularzy widocznych na stronie. 

W plikach cookies własnych przechowywana jest również informacja o wyrażonej przez Ciebie zgodzie na cookies. 

# 16: Jakie pliki cookies podmiotów trzecich są wykorzystywane? 

W ramach naszej strony internetowej funkcjonują pliki cookies podmiotów trzecich związane z narzędziami wymienionymi w załączniku nr 2 do niniejszej polityki prywatności. Poszczególne narzędzia mogą wykorzystywać więcej niż jeden plik cookies, ale odstąpiliśmy od ich szczegółowego listowania, nie chcąc przytłaczać Cię nadmiarem informacji i wychodząc z założenia, że bardziej czytelne będzie dla Ciebie posługiwanie się listą narzędzi wraz z określeniem celów korzystania z tych narzędzi niż wymienianie wszystkich technicznie funkcjonujących w obrębie poszczególnych narzędzi plików cookies. 

Odstąpiliśmy również od wskazywania zakresu gromadzonych w plikach cookies informacji w odniesieniu do każdego wykorzystywanego narzędzia, biorąc pod uwagę, że każde narzędzie gromadzi informacje związane z Twoją charakterystyką i zachowaniami podejmowanymi w ramach naszej strony internetowej. W tym zakresie mamy do czynienia z Informacjami Anonimowymi, o których wspominaliśmy wcześniej w ramach niniejszej polityki prywatności.

Znając wymogi kreowane przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej, odstąpiliśmy mimo wszystko od wskazywania żywotności plików cookies wykorzystywanych przez poszczególne narzędzia. Chcąc określić rzetelnie żywotność każdego pliku cookies musielibyśmy przytłoczyć Cię nadmiarem informacji, który w jakikolwiek sposób nie realizowałby zasady przejrzystości i czytelności kierowanych do Ciebie informacji. Ponadto, żywotność plików cookies może podlegać na tyle aktywnym zmianom po stronie dostawców narzędzi, że nie jesteśmy w stanie sprawować nad tym rzetelnej kontroli. Odstępując od określania żywotności cookies, przypominamy, że jedyną opcją realnej kontroli czasu przechowywania informacji w plikach cookies jest zarządzanie plikami cookies bezpośrednio przez Ciebie. Z poziomu swojej przeglądarki internetowej w dowolnej chwili możesz usuwać pliki cookies przechowywane na Twoim urządzeniu. 

W tym miejscu jeszcze raz chcemy podkreślić, że w ramach plików cookies nie mamy dostępu do informacji, które pozwalałaby nam na Twoją identyfikację. W tym zakresie mamy do czynienia z Informacjami Anonimowymi, o których wspominaliśmy w ramach niniejszej polityki prywatności. 

Co więcej, o ile w przypadku narzędzi statystycznych i marketingowych możemy przeglądać różnego rodzaju raporty generowane na podstawie Informacji Anonimowych, o tyle w odniesieniu do pozostałych narzędzi nie uzyskujemy nawet jakiegokolwiek dostępu do gromadzonych w plikach cookies informacji, będąc zainteresowanymi wyłącznie tym czy funkcje danego narzędzia, dla których narzędzie zostało zainstalowane, działają prawidłowo w ramach naszej strony. 

# 17: Czy śledzimy Twoje zachowania podejmowane w ramach  naszego serwisu? 

Tak, korzystamy z narzędzi, które wiążą się z gromadzeniem informacji na temat Twoich aktywności na naszej stronie. Narzędzia te zostały wymienione w załączniku nr 2 do niniejszej polityki prywatności. 

# 18: Czy kierujemy do Ciebie targetowane reklamy? 

Nie.

#19: W jaki sposób możesz zarządzać swoją prywatnością? 

Odpowiedź na to pytanie znajduje się w wielu miejscach tej polityki prywatności przy okazji opisywania poszczególnych narzędzi, reklamy behawioralnej, zgody na cookies itp. Niemniej jednak, dla Twojej wygody zebraliśmy jeszcze raz te informacji w jednym miejscu. Poniżej znajdziesz listę możliwości zarządzania swoją prywatnością. 

ustawienia cookies w ramach przeglądarki internetowej 

wtyczki do przeglądarek wspierające zarządzanie plikami cookies np. Ghostery 

dodatkowe oprogramowanie zarządzające plikami cookies, 

tryb incognito w przeglądarce internetowej 

ustawienia reklamy behawioralnej, np. youronlinechoices.com 

ustawienia po stronie dostawców narzędzi zewnętrznych (linki do ustawień zostały zebrane w ramach

załącznika nr 2 do niniejszej polityki prywatności) 

# 20: Czym są logi serwera? 

Korzystanie z serwisu wiąże się z przesyłaniem zapytań do serwera, na którym przechowywana jest strona. Każde zapytanie skierowane do serwera zapisywane jest w logach serwera. 

Logi obejmują m.in. Twój adres IP, datę i czas serwera, informacje o przeglądarce internetowej i systemie operacyjnym z jakiego korzystasz. Logi zapisywane i przechowywane są na serwerze. 

Dane zapisane w logach serwera nie są kojarzone z konkretnymi osobami korzystającymi ze strony i nie są wykorzystywane przez nas w celu Twojej identyfikacji. 

Logi serwera stanowią wyłącznie materiał pomocniczy służący do administrowania stroną, a ich zawartość nie jest ujawniana nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem. 

# 21: Czy jest jeszcze coś, o czym powinieneś wiedzieć? 

Jak widzisz, tematyka przetwarzania danych osobowych, wykorzystywania plików cookies i zarządzania ogólnie pojętą prywatnością jest dość skomplikowana. Dołożyliśmy wszelkich starań by niniejszy dokument dostarczył Ci jak najdalej idącej wiedzy w ważnych dla Ciebie kwestiach. Jeżeli cokolwiek jest dla Ciebie niejasne, chcesz dowiedzieć się więcej lub po prostu porozmawiać o Twojej prywatności, napisz do nas na adres kontakt@swiatczterechlap.eu. 

# 22: Czy ta polityka prywatności może podlegać zmianom? 

Tak, możemy modyfikować tę politykę prywatności, w szczególności ze względu na zmiany technologiczne po stronie naszego serwisu oraz zmiany przepisów prawa. Jeżeli jesteś zarejestrowanym użytkownikiem serwisu, o każdej zmianie polityki prywatności otrzymasz wiadomość. 

Niniejsza treść Polityki Prywatności obowiązuje od 2022-12-28 

Załącznik nr 1 – cele przetwarzania danych osobowych

Cel 

przetwarzania

Podstawa 

prawna 

przetwarzania

Kategorie 

przetwarzanych danych

Okres 

przechowywania danych

Źródło 

pozyskania 

danychObsługa 

korespondencji

Art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO – prawnie 

uzasadnionyinteres realizowanyprzez 

administratora 

polegający na 

wymianie 

korespondencji z 

użytkownikiemoraz jejewentualnej 

archiwizacji.

Dane 

identyfikacyjne. 

Dane kontaktowe. Szczegóły 

korespondencji.

Niemożliwy do 

jednoznacznego 

ustalenia. Część 

korespondencji 

może podlegać 

bieżącemu 

usuwaniu, a część archiwizacji, jeżeli uznamy, że istnieje potrzeba jej 

przechowywania, w szczególności z 

uwagi na 

zapewnienie 

możliwości 

odtworzenia jej 

przebiegu w 

przyszłości.

Formularz 

kontaktowy. 

Przychodząca 

wiadomość.

Obsługa mediów 

społecznościowych

Art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO – prawnie 

uzasadniony 

interes realizowany przez 

administratora 

polegający na 

obsłudze profilów 

w mediach 

społecznościowych.

Dane widocznie 

publicznie w 

profilu 

użytkownika w 

serwisie 

społecznościowym. Szczegóły 

interakcji z 

użytkownikiem w 

ramach profilów w mediach 

społecznościowych.

Do czasu usunięcia danych przez 

użytkownika z 

serwisu 

społecznościowego.

Profile w mediach społecznościowych. Treści publikowane przez użytkownika w mediach 

społecznościowych.

Analiza i 

statystyka

Art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO – prawnie 

uzasadniony 

interes realizowany przez 

administratora 

polegający na 

tworzeniu, 

przeglądaniu i 

analizowaniu 

statystyk 

związanych z 

aktywnością 

użytkowników na 

stronie w celu 

wyciągania 

wniosków 

pozwalających na 

późniejszą 

optymalizację 

strony internetowej.

Informacje 

Anonimowe 

(szczegóły 

omówione w 

ramach definicji 

Informacji 

Anonimowych 

zawartej w polityce prywatności)

Do czasu ustania 

przydatności lub 

wniesienia 

sprzeciwu.

Kod śledzący 

osadzony na 

stronie.Marketing własny

Art. 6 ust. 1 lit. f 

RODO – prawnie 

uzasadnionyinteres realizowanyprzez 

administratora 

polegający na 

pomiarowaniu i 

targetowaniu 

reklam w ramach 

marketingu 

własnych 

produktów lub 

usług.

Informacje 

Anonimowe 

(szczegóły 

omówione w 

ramach definicji 

Informacji 

Anonimowych 

zawartej w polityce prywatności)

Do czasu ustania 

przydatności lub 

wniesienia 

sprzeciwu.

Kod śledzący 

osadzony na 

stronie.Załącznik nr 2 – wykaz narzędzi zewnętrznych

Narzędzie 

Dostawca 

Cel wykorzystania 

Wyjaśnienia 

dostawcy

Ustawienia 

dostawcy

Google 

Analytics 

Google LLC

Analiza i statystyka związana z zachowaniami osób 

odwiedzającymi stronę 

internetową.

Zobacz 

Zobacz

Meta Pixel 

Meta 

Platforms, Inc.

Pomiarowanie i targetowanie reklam. 

Zobacz 

Zobacz

Facebook 

Connect

Meta 

Platforms, Inc.

Zapewnianie funkcji 

społecznościowych. 

Zobacz 

Zobacz